bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dział Pomocy Środowiskowej

Karta usługi nr 1 – Zasiłek stały

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 2 – Zasiłek okresowy

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 3 – Zasiłek celowy

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 4 – Specjalny zasiłek celowy

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 5 – Posiłek i zasiłek celowy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 6 – Świadczenia rzeczowe w formie posiłku

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 7 – Skierowanie do domu pomocy społecznej

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 8 – Pobyt w mieszkaniu chronionym

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 9 – Schronienie

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 10 – Sprawienie pogrzebu

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 11 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 12 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 13 – Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.


Karta usługi nr 14 – Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy).

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia).

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (zaświadczenie od neurologa/lekarza psychiatry o występujących zaburzeniach psychicznych).


Karta usługi nr 15 – Skierowanie do Klubu Samopomocy Domek w Więcborku

Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o skierowanie do Klubu Samopomocy Domek w Więcborku).

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia).

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (zaświadczenie od neurologa/lekarza psychiatry o występujących zaburzeniach psychicznych).Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 31.12.2014
Podpisał: Tomasz Siekierka
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 905