bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dział Świadczeń Rodzinnych

Karta usługi nr 16 – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o numerze konta bankowego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).


Karta usługi nr 17 – Specjalny zasiłek opiekuńczy
Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o numerze konta bankowego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie dla rolnika).


Karta usługi nr 18 – Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie członka rodzina rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres świadczeniowy).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o numerze konta bankowego).


Karta usługi nr 19 – Świadczenie pielęgnacyjne
Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o numerze konta bankowego).


Karta usługi nr 20 – Zasiłek dla opiekunów
Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie dla rolnika).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o numerze konta bankowego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).


Karta usługi nr 21 – Zasiłek pielęgnacyjny
Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o numerze konta bankowego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).


Karta usługi nr 22 – Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Kliknij tutaj, by zapoznać się z kartą usługi.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o numerze konta bankowego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowowawczego).
Kliknij tutaj, by zapoznać się z załącznikiem do karty usługi (zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu).Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 31.12.2014
Podpisał: Tomasz Siekierka
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 956